Reiselederhåndboka - UKM-festivalen 2023
Oppmøtetider

Tidlig-pulje (08:15)

Hver morgen er det en gruppe som må gå tidlig fra Spektrum for å rekke teknisk prøve og andre praktiske oppgaver. Dette gjelder 2 UA som har morgenvakt i sekretariatet i Olavshallen, 2 UA som skal jobbe backstage i Olavshallen, 2 konferansierer som skal jobbe på dagens første forestilling, og de 5 første sceneinnslagene på forestillingen. Her er en oversikt over hvem det gjelder de ulike dagene, og hvilke 2 fylker som har ansvar for å sende med en reiseleder hver som “guide” for gruppen. (Alle berørte fylker kan selvsagt velge å sende med en leder, men det er viktigere å ha folk på Spektrum til morgenmøtet 08:30 og fellesavmarsj kl. 09:00)

Lørdag

Sceneinnslag:
Corrosion (Møre og Romsdal) (5 pers)
Kamatayon (Oslo) (4 pers)
TEENmates (Agder) (3 pers)
Endre Fjeldheim (Rogaland) (1 pers)
Brynjar Åm Fulestad (Vestland) (1 pers)
UA-Backstage: Aria Said (Agder) og Iben Kure (Buskerud)
UA-Sekretariat: Hiba Alnuaimat (Vestland) og Christoffer Lyngstad (Møre og Romsdal)
Konferansierer: Ingrid Skailand (Agder) og Peter Fjørtoft Sandanger (Møre og Romsdal)
Totalt: 20 deltakere
Ansvar for å sende med ledere: Møre og Romsdal + Agder
_____________________________________________

Søndag

Sceneinnslag:
Koldbrann (Vestland) (4 pers)
Oskal Sylte (Møre og Romsdal) (6 pers)
Afro dans (Vestland) (3 pers)
Jenny Chen (Vestland) (1 pers)
Iselin Maritha (Trøndelag) (2 pers)
UA-Backstage: Christoffer Lyngstad (Møre og Romsdal) og Henrik Løwer Nordgård (Buskerud)
UA-Sekretariat: Elias Stakkvik Jensen (Oslo)
Konferansierer: Kaja Fossland (Vestfold&Telemark) og Jacob Gusdal (Finnmark)
Totalt: 21 deltakere
Ansvar for å sende med ledere: Vestland + Møre og Romsdal
____________________________________________

Mandag

Sceneinnslag:
Pure Bliss (Vestfold&Telemark) (4 pers)
Wildfire (Trøndelag) (4 pers)
Guro Hauge (Viken - Østfold) (1 pers)
Konrad Sandseter (Trøndelag) (1 pers)
Solveig klevjer (Vestfold&Telemark) (1 pers)
UA-Backstage: Elias Stakkvik Jensen (Oslo) og Lisa Thai (Akershus)
UA-Sekretariat: Paphawarin Ticha (Rogaland) og Iben Kure (Buskerud)
Konferansierer: Hulda Mamen Greger (Innlandet) og Henriette Mielonen (Finnmark)
Totalt: 17 deltakere
Ansvar for å sende med ledere: Trøndelag + Vestfold Telemark

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.