Reiselederhåndboka - UKM-festivalen 2023
UKM-festivalen 2023

icon picker
Viktige telefonnr


Nøkkelpersoner UKM festivalen
0
Navn
Funksjon
Telefon
1
Informasjon og sikkerhet
2
Karoline Amb
UKM Norge, Festivalsjef
938 83 875
3
Torstein Siegel UKM Norge
Ansvar for Spektrum, Transport og HMS
907 55 685
4
Tom Andreas Kristensen
UKM Norge, Hotellspørsmål
476 31 387
5
Anette Skogheim Lillestu
Sekretariat i Olavshallen
977 30 280
6
7
Mentorer for deltakere
8
Ingrid Hundsal
Konferansiermentor
917 23 043
9
Øyvind Olsen
UA-mentor
476 83 172
10
Markus Søgård
Mediamentor
970 94 578
11
Isak Hagen
Mediamentor
986 93 705
12
Mathias Lilleberg
Gamezone, Datakulturarrangører
480 50 528
13
Ona Buflod Bovollen
Kunstansvarlig, vertskap kunstnere
907 79 252
14
Asgeir Hustad
Flerkameramentor
980 04 248
15
Dina Storvik
UKM-studio
942 14 883
16
Marte Emilsen
UKM Media Tekstdeltakere
971 61 244
17
Ane Marie Sletten
Filmskapermentor
906 25 484
18
19
Hovedscene Olavshall
20
Ida Eilertsen
Produsent
976 63 383
21
Ann-Charlotte Johansen
Koordinator, Backstage
906 80 898
22
Henrik Torgersen
Scenemester
951 73 884
23
Terje Hallan
Trondheim lyd
926 28 189
24
25
Nyttige nummer
26
Clarion Grand Hotell Olav
Lederhotell
73 80 80 80
27
Legevakt
116 117
28
Trøndertaxi
07373
There are no rows in this table


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.